Tilbage Søg Kontakt

Deponi · Mineralsk

Støvende affald skal være befugtet eller i bigbags.

Det må komme i containeren

Affald fra laserskæring af metal
Affald fra svejsning
Aske
Bundaske
Filspåner og drejespåner af jern
Kedelstøv
Metalstøv og partikler af jern
Støv, slam og filterkager fra røggasrensning

Hvad sker der med affaldet?

Deponiaffald er affald, der ikke kan genanvendes eller energiudnyttes. Deponiaffald sorteres op i de fem fraktioner asbest, deponi gips, deponi mineralsk, deponi PCB forurenet og deponi blandet affald.

Deponiaffald køres til deponiet på Djursland. Her deponeres affaldet i særlige celler, sådan det kan tages ud, hvis man finder en metode at genanvende affaldet.

Fandt du ikke det du søgte?

Kontakt os hvis du har spørgsmål eller forslag til forbedringer.