Til nedgravning · Mineralsk

Genrefoto: Til nedgravning · Mineralsk

Containeren hed tidligere Deponi · Mineralsk. Støvende affald skal være befugtet eller i big bags.

Det må komme i containeren

Affald fra laserskæring af metal
Affald fra svejsning
Genrefoto eller symbol for: Aske
Aske
Filspåner og drejespåner af jern
Kedelstøv
Metalstøv og partikler af jern
Støv, slam og filterkager fra røggasrensning

Hvad sker der med affaldet?

Affald til nedgravning er deponiaffald, der ikke kan genanvendes eller energiudnyttes. Deponiaffald sorteres op i de fem fraktioner asbest, deponi gips, deponi mineralsk, deponi PCB forurenet og deponi blandet affald.

Deponiaffald køres til deponiet på Djursland. Her nedgraves affaldet i særlige celler, sådan det kan tages ud, hvis man finder en metode at genanvende affaldet.