Til nedgravning · Mineralsk

Genrefoto: Til nedgravning · Mineralsk

Containeren hed tidligere Deponi · Mineralsk. Støvende affald skal være befugtet eller i big bags.

Det må komme i containeren

Affald fra laserskæring af metal
Affald fra svejsning
Genrefoto eller symbol for: Aske
Aske
Genrefoto eller symbol for: Celleglasisolering
Celleglasisolering
Filspåner og drejespåner af jern
Kedelstøv
Keramisk isolering
Metalstøv og partikler af jern
Genrefoto eller symbol for: SkamoWall plader
SkamoWall plader
Støv, slam og filterkager fra røggasrensning

Hvad sker der med affaldet?

Affald til nedgravning er deponiaffald, der ikke kan genanvendes eller energiudnyttes. Deponiaffald sorteres op i de fem fraktioner asbest, deponi gips, deponi mineralsk, deponi PCB forurenet og deponi blandet affald.

Deponiaffald køres til deponiet på Djursland. Her nedgraves affaldet i særlige celler, sådan det kan tages ud, hvis man finder en metode at genanvende affaldet.