Jord

Genrefoto: Jord

Poser og andet affald må ikke komme i jord.

Det må komme i containeren

Genrefoto eller symbol for: Grus
Grus
Genrefoto eller symbol for: Græstørv
Græstørv
Genrefoto eller symbol for: Jord
Jord
Genrefoto eller symbol for: Sand
Sand

Det må ikke komme i containeren

Hvad sker der med affaldet?

Alt jord analyseres for uønskede stoffer.
Rent jord genanvendes til f.eks. terrænregulering af huller.
Jord, der ikke overholder grænseværdierne, genanvendes i projekter, hvor der er givet en speciel godkendelse.