Til nedgravning · PCB forurenet

Genrefoto: Til nedgravning · PCB forurenet

Containeren hed tidligere Deponi · PCB forurenet.

Det må komme i containeren

Blæsesand indeholdende maling med PCB
Lette vægge med PCB
PCB-forurenet puds og beton
PCB-holdigt affald

Hvad sker der med affaldet?

Affald til nedgravning er deponiaffald, der ikke kan genanvendes eller energiudnyttes. Deponiaffald sorteres op i de fem fraktioner asbest, deponi gips, deponi mineralsk, deponi PCB forurenet og deponi blandet affald.

Deponiaffald køres til deponiet på Djursland. Her nedgraves affaldet i særlige celler, sådan det kan tages ud, hvis man finder en metode at genanvende affaldet.