Asbest

Genrefoto: Asbest

Hvad sker der med affaldet?

Asbest nedgraves i specifikke celler, der kun indeholder asbest, sådan det kan graves det frem, når der findes en måde at genanvende asbest.

Asbeststøv er sundhedsskadeligt. Derfor skal asbest håndteres på en måde, der ikke giver anledning til støv.

Find din kommunes ordning for asbest på kommunens hjemmeside: