Tilbage Søg Kontakt

Asbest

Hvad sker der med affaldet?

Asbest deponeres i specifikke celler, der kun indeholder asbest, sådan det kan graves det frem, når der findes en måde at genanvende asbest.

Info til genbrugsvejledere

Asbeststøv er sundhedsskadeligt. Derfor skal asbest håndteres på en måde, der ikke giver anledning til støv.

Find din kommunes ordning for asbest på kommunens hjemmeside:

Billund kommunes ordning for asbest https://www.billund.dk/borger/affald-og-miljoe/affald-og-genbrug/kom-af-med-dine-tagplader/

Ikast-Brande kommunes ordning for asbest https://affald.ikast-brande.dk/genbrugspladser/tagplader-med-og-uden-asbest

Hedensted kommunes ordning for asbest https://www.hedensted.dk/borger/affald,-bolig-og-flytning/affald-og-genbrug/asbest

Herning kommunes ordning for asbest https://www.herning.dk/borger/genbrug-og-affald/asbest-paa-genbrugspladsen/

Varde kommunes ordning for asbest https://dinforsyning.dk/da-dk/affald/hel%C3%A5rshuse/tagplader-og-asbest

Ringkøbing-Skjern kommunes ordning for asbest https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/affald-og-genbrug/byggeaffald

Fandt du ikke det du søgte?

Kontakt os hvis du har spørgsmål eller forslag til forbedringer.