Blød plast

Genrefoto: Blød plast

Plast skal være rent og tomt.

Det må komme i containeren

Afdækningsplast
Genrefoto eller symbol for: Affaldssække
Affaldssække
Bassinfolier uden PVC
Genrefoto eller symbol for: Blød plast
Blød plast
Genrefoto eller symbol for: Bobleplast
Bobleplast
Dampspærrer af plast
Genrefoto eller symbol for: Farvet plastfolie
Farvet plastfolie
Laminater
Genrefoto eller symbol for: Plastlommer
Plastlommer
Genrefoto eller symbol for: Plastposer
Plastposer
Genrefoto eller symbol for: Skumfolie
Skumfolie
Termotæpper til swimmingpools
Genrefoto eller symbol for: Wrapplast
Wrapplast

Det må ikke komme i containeren

Hvad sker der med affaldet?

Blød plast sorteres i forskellige plasttyper på et automatisk sorteringsanlæg, omsmeltes og indgår derefter i produktionen af ny plast.

Plast bliver til nye plastprodukter

Der er en miljømæssig gevinst ved at genanvende plast. Markedet for genanvendelse af blandet plast fra husholdninger er i rivende udvikling, men det er et område med udfordringer pga. mange forskellige plasttyper.

Den blandende plast bliver sorteret på avancerede sorteringsanlæg efter plasttype. Plast fra husholdninger bliver til nye plastprodukter og kan indgå i en række forskellige produkttyper.

Den blandende plast bliver sorteret på avancerede sorteringsanlæg efter plasttype. Plast fra husholdninger bliver til nye plastprodukter og kan indgå i en række forskellige produkttyper.
Kilde: Miljøstyrelsen