Til nedgravning · Gips

Genrefoto: Til nedgravning · Gips

Containeren hed tidligere Deponi · Gips.

Det må komme i containeren

Genrefoto eller symbol for: Fibergips
Fibergips
Gips med glasfiber
Gips med klinker eller fliser
Genrefoto eller symbol for: Gips med trælægter
Gips med trælægter
Gipsplader med rester af søm
Genrefoto eller symbol for: Vådrumsgips
Vådrumsgips
Vådt gips

Det må ikke komme i containeren

Hvad sker der med affaldet?

Affald til nedgravning er deponiaffald, der ikke kan genanvendes eller energiudnyttes. Deponiaffald sorteres op i de fem fraktioner asbest, deponi gips, deponi mineralsk, deponi PCB forurenet og deponi blandet affald.

Deponiaffald køres til deponiet på Djursland. Her nedgraves affaldet i særlige celler, sådan det kan tages ud, hvis man finder en metode at genanvende affaldet.