Tilbage Søg Kontakt

Mad- og drikkekartoner

Mad- og drikkekartoner skal være tømt og (så vidt muligt) skrabet rent.

Det må komme i beholderen

Juicekartoner
Kartoner til mad
Mælkekartoner

Det må ikke komme i beholderen

Hvad sker der med affaldet?

Mad- og drikkekartoner er igennem mange år blevet indsamlet og genanvendt rundt omkring i Europa. I Danmark er der meget begrænset erfaring med at indsamle og genanvende fraktionen, og det vil for langt de fleste borgere være nyt at skulle sortere mad- og drikkekartoner fra til genanvendelse, som ellers før skulle sorteres til restaffald og dermed afsættes til forbrænding. Emballagen består typisk af forskellige lag af materialer, herunder et lag af plast eller plast og aluminium, som fungerer som barrierer mellem kartonen og indholdet.

Størstedelen af kartonen genanvendes. De oparbejdede kartonfibre kan ikke indgå i nye mad- og drikkekartoner, men fibrene er attraktive til genanvendelse og bliver typisk brugt i andre typer af emballagepap/karton.

Kilde: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2022/9793

Fandt du ikke det du søgte?

Kontakt os hvis du har spørgsmål eller forslag til forbedringer.