Flamingo

Polystyren, ekspanderet polystyren, jackopor, styrolit, styropor, sundolitt

Genrefoto: Flamingo

Flamingoen skal være ren.

Er flamingoen beskidt, skal den i Restaffald derhjemme og Rest efter sortering på genbrugspladsen.

Derhjemme

Genrefoto eller symbol for: Restaffald
Restaffald

På genbrugspladsen

Genrefoto eller symbol for: Flamingo
Flamingo

Er der ikke en container til Flamingo, skal flamingo i containeren til Rest efter sortering.

Hvad sker der med affaldet i din beholder?

Restaffald bliver brændt på forbrændingsanlæg, hvor energien fra forbrændingen laves om til el og varme til danske husstande.
Se mere i videoen her:

Video: Restaffald. 0:50 min.

Restaffald bliver til energi

I Danmark har vi igennem mange år forbrændt vores affald på forbrændingsanlæg særligt indrettet til affald. Affaldet bliver omdannet til varme og energi. Rigtig mange husstande modtager denne energi som fjernvarme.

Over tid vil mængden af restaffald dog blive mindre. Det sker i takt med, at vi bliver bedre til at sortere og genanvende affaldet samt designe produkter, som egner sig til at blive brugt igen.

I Danmark har vi igennem mange år forbrændt vores affald på forbrændingsanlæg særligt indrettet til affald. Affaldet bliver omdannet til varme og energi. Rigtig mange husstande modtager denne energi som fjernvarme.
Kilde: Miljøstyrelsen

Hvad sker der med affaldet på genbrugspladsen?

Vidste du, at når du afleverer din flamingo på genbrugspladsen, bliver mellem 65-100% til ny flamingo? 

Når du afleverer din flamingo på genbrugspladsen, bliver det transporteret i løs vægt til en virksomhed. Her bliver flamingoen først håndsorteret, for at sikre at flamingoen er så ren som mulig. Herefter knuses flamingoen til små stykker, som presses til briketter. Ved at presse luften ud af flamingoen, kan man transportere større mængder og nemmere arbejde med flamingoen.

Briketterne bliver transporteret til fabrikker i Portugal, Tyrkiet og Holland, som knuser briketterne, og smelter stykkerne om til en flydende væske. Denne væske sendes igennem et filter for at få et renere produkt. Den flydende væske bliver til små faste perler, som også kaldes granulat.

Granulatet knuses og behandles med pentangas. Vanddamp bruges herefter til at udvide det knuste granulat til ekspanderet polystyren kugler (EPS kugler).

Disse EPS kugler lægges i forme og dampes op med vanddamp igen, som giver slutproduktet, nemlig nye flamingo produkter.

Mellem 96-100 % ren hvid flamingo bliver genanvendt.

Minimum 65% lettere snavset flamingo bliver genanvendt.

Dvs. mellem 65 og 100 % af flamingoen, der sendes fra AFLDs ejerkommuner, bliver genanvendt, mens det resterende ikke kan indgå i genanvendelsen, og derfor bliver energiudnyttet. Når man bruger genanvendt flamingo, reducerer vi brugen af ny flamingo.

Sammen gør vi forskellen.