Farligt affald

Genrefoto: Farligt affald

Det må komme i containeren

Genrefoto eller symbol for: Airbags
Airbags
Genrefoto eller symbol for: Fyrværkeri, uaffyret
Fyrværkeri, uaffyret
Genrefoto eller symbol for: Gift
Gift
Hårfarve
Genrefoto eller symbol for: Kemikalier
Kemikalier
Kosmetik med faremærke
Genrefoto eller symbol for: Kunstgødning
Kunstgødning
Køleelementer med indhold
Genrefoto eller symbol for: Lak
Lak
Genrefoto eller symbol for: Lattergaspatroner
Lattergaspatroner
Genrefoto eller symbol for: Lavalamper
Lavalamper
Genrefoto eller symbol for: Lightere
Lightere
Genrefoto eller symbol for: Malerbøtter med indhold
Malerbøtter med indhold
Motorolie
Genrefoto eller symbol for: Neglelak
Neglelak
Genrefoto eller symbol for: Oliefiltre
Oliefiltre
Genrefoto eller symbol for: Parfumeflasker
Parfumeflasker
Genrefoto eller symbol for: Plastikdunke med faremærke
Plastikdunke med faremærke
Redningsflåder, udløst
Spartelmasse
Sprøjtemidler
Genrefoto eller symbol for: Termometre
Termometre
Ting med kviksølv
Genrefoto eller symbol for: Træbeskyttelse
Træbeskyttelse

Det må ikke komme i containeren

Farligt affald behandles forsvarligt

Dit ’farlige affald’ kan være mange forskellige ting. Ens for denne type affald er, at det indeholder stoffer og kemikalier, der kan skade mennesker, dyr og økosystemer, hvis det ikke behandles korrekt.

Noget af det farlige affald kan oparbejdes til genanvendelse. Noget farligt affald brændes i affaldsforbrændingsanlæg, som er godkendt til at forbrænde farligt affald. Andet farligt affald behandles kemisk, og endelig deponeres nogle typer af farligt affald.

Noget af det farlige affald kan oparbejdes til genanvendelse. Noget farligt affald brændes i affaldsforbrændingsanlæg, som er godkendt til at forbrænde farligt affald. Andet farligt affald behandles kemisk, og endelig deponeres nogle typer af farligt affald.
Kilde: Miljøstyrelsen