Telte

Teltduge

Genrefoto: Telte

Telte med teltstænger skal i Rest efter sortering.

Teltstænger af metal kan genanvendes, hvis de sorteres i Metal.

Teltstænger af glasfiber skal i Deponi · Blandet.

Er der PVC i teltet, skal det sorteres som Blød PVC.

 

På genbrugspladsen

Genrefoto eller symbol for: Rest efter sortering
Rest efter sortering

Krav til størrelse og form for Rest efter sortering

Hvad sker der med affaldet på genbrugspladsen?

Når affald forbrændes, udnyttes processen til at lave el og varme til danske husstande.

Affald forbrændes, hvis det ikke kan genanvendes, og hvis det ikke skal deponeres.