Teltstænger af glasfiber

Teltstang

Er teltstangen større end 1 cm i diameter, skal teltstangen afleveres som deponiaffald.

Er teltstangen derimod mindre end 1 cm i diameter, skal teltstangen til rest efter sortering.

På genbrugspladsen

Deponi · Blandet

Hvad sker der med affaldet på genbrugspladsen?

Deponiaffald er affald, der ikke kan genanvendes eller energiudnyttes. Deponiaffald sorteres op i de fem fraktioner asbest, deponi gips, deponi mineralsk, deponi PCB forurenet og deponi blandet affald.

Deponiaffald køres til deponiet på Djursland. Her deponeres affaldet i særlige celler, sådan det kan tages ud, hvis man finder en metode at genanvende affaldet.