Loftsbrædder af gips

Loftsplader af gips

Gips skal være rent, tørt og uden indhold af fibergips.

Våde loftsbrædder af gips kan ikke genanvendes og skal i Til nedgravning · Gips på genbrugspladsen.

På genbrugspladsen

Genrefoto eller symbol for: Gips
Gips

Hvad sker der med affaldet på genbrugspladsen?

Gips genanvendes til nye gipsplader. Inden genanvendelsen analyseres gips for asbest, PCB, klorider og en række andre stoffer for at sikre, at gipsen overholder gældende krav.