Vådt gips

Forurenet gips, gips med mug eller skimmelsvamp

Containeren hed tidligere Deponi · Gips.

Gips, der er rent og tørt, kan genanvendes og skal sorteres som Gips på genbrugspladsen.

På genbrugspladsen

Genrefoto eller symbol for: Til nedgravning · Gips
Til nedgravning · Gips

Hvad sker der med affaldet på genbrugspladsen?

Affald til nedgravning er deponiaffald, der ikke kan genanvendes eller energiudnyttes. Deponiaffald sorteres op i de fem fraktioner asbest, deponi gips, deponi mineralsk, deponi PCB forurenet og deponi blandet affald.

Deponiaffald køres til deponiet på Djursland. Her nedgraves affaldet i særlige celler, sådan det kan tages ud, hvis man finder en metode at genanvende affaldet.