Wrapfolie

Har du større mængder wrapfolie egnet til genanvendelse, skal du tjekke affaldsregisteret og se, hvem der kan modtage det.

Wrapfolie skal være løs og rystet ren for jord, sand, halm og lignende.

På genbrugspladsen

Stort brændbart

Hvad sker der med affaldet på genbrugspladsen?

Affald forbrændes, hvis det ikke kan genanvendes, og hvis det ikke skal deponeres.

Affald til forbrænding bliver afleveret på et forbrændingsanlæg, hvor energien fra forbrændingen laves om til el og varme til danske husstande.