Voksduge med PVC

Stofvoksdug

Genrefoto: Voksduge med PVC

PVC skal være ren.

Tekstilvoksduge uden PVC skal i Restaffald derhjemme eller Rest efter sortering på genbrugspladsen.

På genbrugspladsen

Genrefoto eller symbol for: Blød PVC
Blød PVC

Hvis der ikke er en separat container til Blød PVC og Hård PVC, kan din genbrugsplads have en fælles container kaldet PVC. Hvis der er en container til Hård PVC, men ikke en container til Blød PVC, skal Blød PVC i Til nedgravning · Blandet.

Hvad sker der med affaldet på genbrugspladsen?

Blød PVC deponeres. Det kan ikke genanvendes, fordi det indeholder ftalater, der kan være sundhedsskadelige.

Blød PVC kan heller ikke energiudnyttes, fordi det indeholder klor. Ved forbrænding vil klor blive frigivet, hvilket danner saltsyre, som kan forsage syreregn.