Tagrør

Siv, strå, stråtag

Genrefoto: Tagrør

Containeren til Polstrede møbler hed tidligere Stort brændbart.

Tagrør må ikke komme i Haveaffald, men skal i Polstrede møbler, fordi tagrør ligger udenfor definitionen af Haveaffald jf. vejledning om anvendelse af affald til jordbrugsformål.

På genbrugspladsen

Genrefoto eller symbol for: Polstrede møbler
Polstrede møbler

Krav til størrelse og form for Polstrede møbler

Hvad sker der med affaldet på genbrugspladsen?

Affaldet fra containeren Polstrede møbler forbrændes. Affald brændes, hvis det ikke kan genanvendes, og hvis det ikke skal deponeres.

Affald til forbrænding bliver afleveret på et forbrændingsanlæg, hvor energien fra forbrændingen laves om til el og varme til danske husstande.