Planeternit

Materialer med asbest kan ikke afleveres på genbrugspladsen.

Asbeststøv er sundhedsskadeligt. Derfor skal asbest håndteres på en måde, der ikke giver anledning til støv.

Find din kommunes ordning til afhentning af asbest på kommunens hjemmeside.

Asbest deponeres i specifikke celler, der kun indeholder asbest, sådan det kan graves det frem, når der findes en måde at genanvende asbest.