Gadeopfej

Fejesand

Containeren hed tidligere Deponi · Blandet

Støvende affald skal være befugtet eller i bigbags.

Mindre mængder gadeopfej skal i en pose med knude og i Restaffald derhjemme.

Større mængder gadeopfej skal afleveres på genbrugspladsen i klare sække Til nedgravning · Blandet.

Derhjemme

Genrefoto eller symbol for: Restaffald
Restaffald

På genbrugspladsen

Genrefoto eller symbol for: Til nedgravning · Blandet
Til nedgravning · Blandet

Hvad sker der med affaldet i din beholder?

Restaffald bliver brændt på forbrændingsanlæg, hvor energien fra forbrændingen laves om til el og varme til danske husstande.
Se mere i videoen her:

Video: Restaffald. 0:50 min.

Restaffald bliver til energi

I Danmark har vi igennem mange år forbrændt vores affald på forbrændingsanlæg særligt indrettet til affald. Affaldet bliver omdannet til varme og energi. Rigtig mange husstande modtager denne energi som fjernvarme.

Over tid vil mængden af restaffald dog blive mindre. Det sker i takt med, at vi bliver bedre til at sortere og genanvende affaldet samt designe produkter, som egner sig til at blive brugt igen.

I Danmark har vi igennem mange år forbrændt vores affald på forbrændingsanlæg særligt indrettet til affald. Affaldet bliver omdannet til varme og energi. Rigtig mange husstande modtager denne energi som fjernvarme.
Kilde: Miljøstyrelsen

Hvad sker der med affaldet på genbrugspladsen?

Affald til nedgravning er deponiaffald, der ikke kan genanvendes eller energiudnyttes. Deponiaffald sorteres op i de fem fraktioner asbest, deponi gips, deponi mineralsk, deponi PCB forurenet og deponi blandet affald.

Deponiaffald køres til deponiet på Djursland. Her nedgraves affaldet i særlige celler, sådan det kan tages ud, hvis man finder en metode at genanvende affaldet.