Brandnærende

Genrefoto: Brandnærende

Emballager med faremærket brandnærende skal i Farligt affald på genbrugspladsen.

På genbrugspladsen

Genrefoto eller symbol for: Farligt affald
Farligt affald