Blomsterbuketter

Visne blomster, afskårne blomster

Genrefoto: Blomsterbuketter

Derhjemme

Genrefoto eller symbol for: Madaffald
Madaffald

På genbrugspladsen

Genrefoto eller symbol for: Haveaffald
Haveaffald

Hvad sker der med affaldet i din beholder?

Madaffald bliver bioforgasset. Biogassen kan bruges til opvarmning af huse eller brændsel til biler.
Se mere i videoen her:

Video: Madaffald. 1:45 min

Madaffald bliver til gødning og energi

Dit madaffald indeholder både energi og vigtige næringsstoffer. Derfor er det vigtigt, at det bliver recirkuleret.

Madaffald bliver kørt til et biogasanlæg, hvor det reelt bliver genanvendt som biogas (el og varme), kompost og flydende gødning til landmænd.

Madaffald bliver kørt til et biogasanlæg, hvor det reelt bliver genanvendt som biogas (el og varme), kompost og flydende gødning til landmænd.
Kilde: Miljøstyrelsen

Hvad sker der med affaldet på genbrugspladsen?

Den fine del af haveaffaldet bliver til kompost og jordforbedringsmiddel.
Den grove del af haveaffaldet bliver til biobrændsel som bruges i kraftvarmeværker.