Barnevogne

Klapvogne

Kan du skille understellet af barnevognen fra selve kassen, kan understellet genanvendes som metal, og selve kassen skal i rest efter sortering. Hvis barnevognen ikke det bliver skilt ad, kan ingen af delene genanvendes, og den skal i stort brændbart.

På genbrugspladsen

Stort brændbart

Hvad sker der med affaldet på genbrugspladsen?

Affald forbrændes, hvis det ikke kan genanvendes, og hvis det ikke skal deponeres.

Affald til forbrænding bliver afleveret på et forbrændingsanlæg, hvor energien fra forbrændingen laves om til el og varme til danske husstande.