Træfliser

Genrefoto: Træfliser

Er træfliserne holdt sammensat af andet end træ, skal de afleveres til Rest efter sortering.

Holdes træfliserne ikke sammen af andet end træ og søm og skruer, skal træfliserne afleveres som Udendørs træ.

På genbrugspladsen

Genrefoto eller symbol for: Rest efter sortering
Rest efter sortering

Krav til størrelse og form for Rest efter sortering

Hvad sker der med affaldet på genbrugspladsen?

Når affald forbrændes, udnyttes processen til at lave el og varme til danske husstande.

Affald forbrændes, hvis det ikke kan genanvendes, og hvis det ikke skal deponeres.