Træbeskyttelse

Gori, udendørs maling af træ

Genrefoto: Træbeskyttelse

Hvis der stadig er træbeskyttelse i bøtten, skal den afleveres til Farligt affald.

Malerbøtter med indhold skal i en lukket pose i beholderen til farligt affald derhjemme.

Hvis malerbøtter af metal er skrabet rene, og der ikke er mere maling i dem, kan bøtterne sorteres som Metal.

Hvis malerbøtter af plast er skrabet rene, og der ikke er mere maling i dem, kan bøtterne sorteres som Plast.

Derhjemme

Genrefoto eller symbol for: Farligt affald
Farligt affald

På genbrugspladsen

Genrefoto eller symbol for: Farligt affald
Farligt affald

Hvad sker der med affaldet i din beholder?

Indholdet i de farlige affaldskasser bliver håndsorteret og sendt til destruktion, genanvendelse eller forbrænding.
Se mere i videoen her:

Video: Farligt affald. 01:22 min.

Farligt affald behandles forsvarligt

Dit ’farlige affald’ kan være mange forskellige ting. Ens for denne type affald er, at det indeholder stoffer og kemikalier, der kan skade mennesker, dyr og økosystemer, hvis det ikke behandles korrekt.

Noget af det farlige affald kan oparbejdes til genanvendelse. Noget farligt affald brændes i affaldsforbrændingsanlæg, som er godkendt til at forbrænde farligt affald. Andet farligt affald behandles kemisk, og endelig deponeres nogle typer af farligt affald.

Noget af det farlige affald kan oparbejdes til genanvendelse. Noget farligt affald brændes i affaldsforbrændingsanlæg, som er godkendt til at forbrænde farligt affald. Andet farligt affald behandles kemisk, og endelig deponeres nogle typer af farligt affald.
Kilde: Miljøstyrelsen