Trådglas

Armeret glas

Genrefoto: Trådglas

Containeren hed tidligere Deponi · Blandet

På genbrugspladsen

Genrefoto eller symbol for: Til nedgravning · Blandet
Til nedgravning · Blandet

Hvad sker der med affaldet på genbrugspladsen?

Affald til nedgravning er deponiaffald, der ikke kan genanvendes eller energiudnyttes. Deponiaffald sorteres op i de fem fraktioner asbest, deponi gips, deponi mineralsk, deponi PCB forurenet og deponi blandet affald.

Deponiaffald køres til deponiet på Djursland. Her nedgraves affaldet i særlige celler, sådan det kan tages ud, hvis man finder en metode at genanvende affaldet.