Stanniol og foliebakker med madrester

Alufolie, aluminiumsfolie, sølvpapir, aluminiumsbakker, aluminiumsemballage

Genrefoto: Stanniol og foliebakker med madrester

Er der madrester på stanniolen eller foliebakkerne, kan de ikke genanvendes og skal i Restaffald.

Er stanniolen eller foliebakkerne skrabet rene for madrester, kan det sorteres som Metal. Foliebakkerne behøves ikke at være skyllet med vand for at sorteres som Metal derhjemme, men de skal være skrabet rene.

Derhjemme

Genrefoto eller symbol for: Restaffald
Restaffald

Hvad sker der med affaldet i din beholder?

Restaffald bliver brændt på forbrændingsanlæg, hvor energien fra forbrændingen laves om til el og varme til danske husstande.
Se mere i videoen her:

Video: Restaffald. 0:50 min.

Restaffald bliver til energi

I Danmark har vi igennem mange år forbrændt vores affald på forbrændingsanlæg særligt indrettet til affald. Affaldet bliver omdannet til varme og energi. Rigtig mange husstande modtager denne energi som fjernvarme.

Over tid vil mængden af restaffald dog blive mindre. Det sker i takt med, at vi bliver bedre til at sortere og genanvende affaldet samt designe produkter, som egner sig til at blive brugt igen.

I Danmark har vi igennem mange år forbrændt vores affald på forbrændingsanlæg særligt indrettet til affald. Affaldet bliver omdannet til varme og energi. Rigtig mange husstande modtager denne energi som fjernvarme.
Kilde: Miljøstyrelsen