Spanske vægge

Rørpuds, lette skillevægge

Skilles væggen ad i de materialer, den består af, kan 95 % af materialerne genanvendes og de sidste 5 % energiudnyttes.

På genbrugspladsen

Genrefoto eller symbol for: Deponi · Blandet
Deponi · Blandet

Hvad sker der med affaldet på genbrugspladsen?

Deponiaffald er affald, der ikke kan genanvendes eller energiudnyttes. Deponiaffald sorteres op i de fem fraktioner asbest, deponi gips, deponi mineralsk, deponi PCB forurenet og deponi blandet affald.

Deponiaffald køres til deponiet på Djursland. Her deponeres affaldet i særlige celler, sådan det kan tages ud, hvis man finder en metode at genanvende affaldet.