Rødder fra buske og små træer

Rodknolde, pælerødder

Genrefoto: Rødder fra buske og små træer

Poser må ikke komme i haveaffald.

På genbrugspladsen

Genrefoto eller symbol for: Haveaffald
Haveaffald

Hvad sker der med affaldet på genbrugspladsen?

Den fine del af haveaffaldet bliver til kompost og jordforbedringsmiddel.
Den grove del af haveaffaldet bliver til biobrændsel som bruges i kraftvarmeværker.