Parasolfødder af plast og metal

Genrefoto: Parasolfødder af plast og metal

Containeren til Polstrede møbler hed tidligere Stort brændbart.

Kan parasolfodden ikke skilles i plast og metal, skal den i Polstrede møbler.

På genbrugspladsen

Genrefoto eller symbol for: Polstrede møbler
Polstrede møbler

Krav til størrelse og form for Polstrede møbler

Hvad sker der med affaldet på genbrugspladsen?

Affaldet fra containeren Polstrede møbler forbrændes. Affald brændes, hvis det ikke kan genanvendes, og hvis det ikke skal deponeres.

Affald til forbrænding bliver afleveret på et forbrændingsanlæg, hvor energien fra forbrændingen laves om til el og varme til danske husstande.