Opskåret dæk

Genrefoto: Opskåret dæk

Opskåret dæk må ikke være i dæk til genanvendelse, da de ikke er tilskudsberettiget.

På genbrugspladsen

Genrefoto eller symbol for: Stort brændbart
Stort brændbart

Krav til størrelse og form for Stort brændbart

Hvad sker der med affaldet på genbrugspladsen?

Affald forbrændes, hvis det ikke kan genanvendes, og hvis det ikke skal deponeres.

Affald til forbrænding bliver afleveret på et forbrændingsanlæg, hvor energien fra forbrændingen laves om til el og varme til danske husstande.