Neglelak

Neglelakfjerner

Farligt affald må ikke indeholde produkter, som kan udgøre en fare i indsamlingen og behandlingen f.eks. trykflasker og fyrværkeri. Beholderen til farlig affald må gerne indeholde småt elektronik.

Derhjemme

Farligt affald

På genbrugspladsen

Farligt affald

Hvad sker der med affaldet i din beholder?

Behandlingen af farligt affald sker på anlæg i både Danmark og udlandet, som er specialiseret i at behandle affaldet, og som er godkendte til netop at behandle farligt affald af den pågældende type. Noget farligt affald brændes, fx i affaldsforbrændingsanlæg, som er godkendt til at forbrænde visse typer farligt affald. Andet farligt affald behandles kemisk og endelig deponeres nogle typer farligt affald.

Kilde: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2022/9793