Marksten

Alt jord skal være uden indhold af affald.

På genbrugspladsen

Jord

Hvad sker der med affaldet på genbrugspladsen?

Alt jord analyseres for uønskede stoffer.
Rent jord genanvendes til f.eks. terrænregulering af huller.
Jord, der ikke overholder grænseværdierne, genanvendes i projekter, hvor der er givet en speciel godkendelse.