Kontorstole

Gamersto­le, skrivebordsstole

Genrefoto: Kontorstole

Containeren til Polstrede møbler hedder også Stort rest efter sortering og hed tidligere Stort brændbart.

Hvis der er lys eller andet elektronik i en gamerstol, skal stolen sorteres som Stort elektronik.

Hvis stolen indeholder metal og mængden af metallet udgør over 70 %, skal stolen sorteres som Metal.

På genbrugspladsen

Genrefoto eller symbol for: Polstrede møbler
Polstrede møbler

Krav til størrelse og form for Polstrede møbler

Hvad sker der med affaldet på genbrugspladsen?

Affaldet fra containeren Polstrede møbler forbrændes. Affald brændes, hvis det ikke kan genanvendes, og hvis det ikke skal deponeres.

Affald til forbrænding bliver afleveret på et forbrændingsanlæg, hvor energien fra forbrændingen laves om til el og varme til danske husstande.