Tilbage Søg Kontakt

Konservesglas

Dressingflasker, ketchupflasker, glas til instantkaffe

Glas skal være tømt og (så vidt muligt) skrabet rent. Glas må både være farvet og klart. Hærdet glas kan ikke genanvendes.

Generelt er det ikke afgørende for genanvendelsen, om låget beholdes på eller skrues af inden sorteringen. Som tommelfingerregel skal låget dog tages af, hvis det er muligt. Lågene sorteres derefter sammen med den affaldsfraktion, som lågmaterialet tilhører, dvs. metallåg i metalfraktionen og plastlåg i plastfraktionen. Sidder låget fast, skal det blive siddende på.

Derhjemme

Glas

På genbrugspladsen

Glas

Hvad sker der med affaldet i din beholder?

Generelt kan størstedelen af glasaffald fra husholdningerne genanvendes. Der er dog enkelte glastyper som fx ildfast glas og planglas, der vanskeliggør genanvendelsen, og som behandlingsanlæggene har svært ved at håndtere.

Kilde: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2022/9793

Hvad sker der med affaldet på genbrugspladsen?

Glas omsmeltes og bliver brugt til nye glasprodukter. Betingelsen for at glas kan genanvendes er, at glasset analyseres for asbest og PCB og overholder gældende krav.

Fandt du ikke det du søgte?

Kontakt os hvis du har spørgsmål eller forslag til forbedringer.