Kødbakker

Plastbakker

Kødbakker er lavet af PET og kan genanvendes, hvis de er rene. Alle farver kødbakker skal i plast. Plastemballage skal være tømt og (så vidt muligt) skrabet rent.

Derhjemme

Plast

Hvad sker der med affaldet i din beholder?

Det er relativt nyt at indsamle blandet plast fra husholdningerne til genanvendelse, men potentialet for fraktionen er stort. Plastemballager udgør en stor andel af husholdningsaffaldet i henhold til volumen og er ofte sammensat af forskellige typer plast, som vanskeliggør sorteringen af fraktionen.

Den plast, der indsamles, behandles og oparbejdes typisk til sekundære råvarer i udenlandske anlæg. Der er få sorterings- og oparbejdningsanlæg i Danmark, der kan vaske og sortere plasten ud i de forskellige plasttyper, men flere anlæg er undervejs.

Kilde: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2022/9793