Kemikalier

Afløbsrens, rensevæsker, syrer, acetone, petrolium, rensebenzin, fortynder, terpentin, kaustisk soda, klor, opløsningsmidler, salmiakspiritus, kviksølv

Aflever helst kemikalierne i original emballage. Farligt affald må ikke indeholde produkter, som kan udgøre en fare i indsamlingen og behandlingen f.eks. trykflasker og fyrværkeri. Beholderen til farlig affald må gerne indeholde småt elektronik.

Du må aflevere dunke på maks. 25 liter  i følgende kommuner:

  • Ringkøbing Skjern kommune
  • Hedensted kommune

Du må aflevere dunke på maks. 10 liter i følgende kommuner:

  • Herning kommune
  • Varde kommune

Derhjemme

Farligt affald

På genbrugspladsen

Farligt affald

Hvad sker der med affaldet i din beholder?

Behandlingen af farligt affald sker på anlæg i både Danmark og udlandet, som er specialiseret i at behandle affaldet, og som er godkendte til netop at behandle farligt affald af den pågældende type. Noget farligt affald brændes, fx i affaldsforbrændingsanlæg, som er godkendt til at forbrænde visse typer farligt affald. Andet farligt affald behandles kemisk og endelig deponeres nogle typer farligt affald.

Kilde: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2022/9793