Jord

Havemuld

Genrefoto: Jord

Poser og andet affald må ikke komme i jord.

Du må maks. aflevere 1 m3 jord på genbrugspladsen ad gangen jf. jordflytningsbekendtgøren.

Hvis du har mere end 1 m3 jord, skal du anmelde dette til din kommune.

På genbrugspladsen

Genrefoto eller symbol for: Jord
Jord

Hvad sker der med affaldet på genbrugspladsen?

Alt jord analyseres for uønskede stoffer.
Rent jord genanvendes til f.eks. terrænregulering af huller.
Jord, der ikke overholder grænseværdierne, genanvendes i projekter, hvor der er givet en speciel godkendelse.