Glasfiber større end 1 cm i diameter

Kulfiber større end 1 cm i diameter

Er glasfiberen eller kulfiberen større end 1 cm i diameter, skal det til deponi.

Er glasfiberen eller kulfiberen derimod mindre end 1 cm i diameter, kan det afleveres som brændbart affald også kaldet rest efter sortering.

På genbrugspladsen

Deponi · Blandet

Hvad sker der med affaldet på genbrugspladsen?

Deponiaffald er affald, der ikke kan genanvendes eller energiudnyttes. Deponiaffald sorteres op i de fem fraktioner asbest, deponi gips, deponi mineralsk, deponi PCB forurenet og deponi blandet affald.

Deponiaffald køres til deponiet på Djursland. Her deponeres affaldet i særlige celler, sådan det kan tages ud, hvis man finder en metode at genanvende affaldet.