Gipsplader

Gips skal være rent, tørt og uden indhold af fibergips mm. for at det kan genanvendes til nye gipsplader.

På genbrugspladsen

Gips

Hvad sker der med affaldet på genbrugspladsen?

Gips genanvendes til nye gipsplader. Inden genanvendelsen analyseres gips for asbest, PCB, klorider og en række andre stoffer for at sikre, at gipsen overholder gældende krav.