Gåvogne af plast

Gåstativer, gåstole

Er der tekstil på gåvognen, skal tekstilen tages af og sorteres som Tekstilaffald. Skilles gåvognens plast og tekstil ikke fra hinanden, skal hele gåvognen i Rest efter sortering.

På genbrugspladsen

Genrefoto eller symbol for: Rest efter sortering
Rest efter sortering

Krav til størrelse og form for Rest efter sortering

Hvad sker der med affaldet på genbrugspladsen?

Når affald forbrændes, udnyttes processen til at lave el og varme til danske husstande.

Affald forbrændes, hvis det ikke kan genanvendes, og hvis det ikke skal deponeres.