Foliebakker

Alubakker

Genrefoto: Foliebakker

Foliebakker skal tømmes og skrabes rene.

Foliebakkerne behøves ikke være skyllet med vand, for at sorteres som Metal derhjemme, men de skal være skrabet rene.

Er der madrester i foliebakkerne, kan de ikke genanvendes og skal sorteres som Restaffald.

Derhjemme

Genrefoto eller symbol for: Metal
Metal

Hvad sker der med affaldet i din beholder?

Metal sorteres op i forskellige metaltyper som f.eks. aluminium, kobber, jern og rustfrit stål.
Metallerne bliver smeltet om og genanvendt til nye produkter f.eks. cykler.
Se mere i videoen her:

Video: Metal, plast og mad- og drikkekartoner. 1:07 min.

Metal bliver til nye metalprodukter

Der er en stor miljømæssig gevinst ved at genanvende metal. Blandt andet fordi udvinding af metal fra jorden er meget ressourcekrævende og efterlader store mængder affald. Når dit metalaffald er indsamlet, neddeles og sorteres det automatisk i magnetisk og ikke magnetisk metal. Metalaffaldet afsættes til forbehandling i både Danmark og udlandet, hvorefter det afsættes til smelteværker.

Metallet bliver omsmeltet ved meget høje temperaturer. Processen er derfor ret robust over for urenheder. De genanvendte metaller har samme kvalitet som nyt metal og bliver til en række nye produkter.

Metallet bliver omsmeltet ved meget høje temperaturer. Processen er derfor ret robust over for urenheder. De genanvendte metaller har samme kvalitet som nyt metal og bliver til en række nye produkter.
Kilde: Miljøstyrelsen