Fiskestænger

Fiskestang, glasfiber, kulfiberstang

Er fiskestangen mindre end 1 cm i diameter, skal den afleveres som brændbart affald også kaldet rest efter sortering.

Er fiskestangen større end 1 cm i diameter, skal den til deponiaffald.

På genbrugspladsen

Rest efter sortering

Containeren til småt brændbart hedder også 'Rest efter sortering' eller 'Resten småt'

Hvad sker der med affaldet på genbrugspladsen?

Når affald forbrændes, udnyttes processen til at lave el og varme til danske husstande.

Affald forbrændes, hvis det ikke kan genanvendes, og hvis det ikke skal deponeres.