Tilbage Søg Kontakt

Fisk

Skaldyr, fiskeben, fiskeskæl

Derhjemme

Madaffald

Hvad sker der med affaldet i din beholder?

I Danmark prioriteres det, at både energiindholdet og næringsstofferne fra det indsamlede madaffald udnyttes. Der er allerede flere steder i Danmark etableret gode genanvendelsesmuligheder for madaffald med flere forbehandlingsanlæg og behandlingsanlæg, der har udviklet deres teknologier målrettet til behandling af madaffald. Madaffaldet har en høj kvalitet i genanvendelsen, og en høj andel bliver reelt genanvendt som biogas, kompost og flydende gødning til landmænd

Kilde: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2022/9793

Fandt du ikke det du søgte?

Kontakt os hvis du har spørgsmål eller forslag til forbedringer.