CD'er og DVD'er

Compact disc, Blu-ray, HD-DVD

Slå knude på poser til restaffald.

Derhjemme

Restaffald

På genbrugspladsen

CD og DVD

Er der ikke en container til CD'er og DVD'er, skal de i rest efter sortering/småt brændbart.

Hvad sker der med affaldet i din beholder?

Alt det affald, du putter i restaffald, bliver forbrændt.

Affald til forbrænding bliver afleveret på et forbrændingsanlæg, hvor energien fra forbrændingen laves om til el og varme til danske husstande.