Bjørneklo

Slå knude på poser til restaffald.

Derhjemme

Restaffald

På genbrugspladsen

Rest efter sortering

Containeren til småt brændbart hedder også 'Rest efter sortering' eller 'Resten småt'

Hvad sker der med affaldet i din beholder?

Alt det affald, du putter i restaffald, bliver forbrændt.

Affald til forbrænding bliver afleveret på et forbrændingsanlæg, hvor energien fra forbrændingen laves om til el og varme til danske husstande.

Hvad sker der med affaldet på genbrugspladsen?

Når affald forbrændes, udnyttes processen til at lave el og varme til danske husstande.

Affald forbrændes, hvis det ikke kan genanvendes, og hvis det ikke skal deponeres.