Biobaseret plast

Plast lavet af sukkerør, majs, sukkerroer, celloluse

Plastemballage skal være tømt og (så vidt muligt) skrabet rent.

Vær opmærksom på, at der er forskel på bionedbrydeligt plast og biobaseret plast.

Biobaseret plast kan genanvendes og skal sorteres som Plast, mens bionedbrydeligt plast ikke kan genanvendes og skal sorteres som Restaffald.

Derhjemme

Genrefoto eller symbol for: Plast
Plast

Hvad sker der med affaldet i din beholder?

Plasttyper bliver skilt fra hinanden og lavet om til ny plast.
Se mere i videoen her:

Video: Metal, plast og mad- og drikkekartoner. 1:07 min.

Plast bliver til nye plastprodukter

Der er en miljømæssig gevinst ved at genanvende plast. Markedet for genanvendelse af blandet plast fra husholdninger er i rivende udvikling, men det er et område med udfordringer pga. mange forskellige plasttyper.

Den blandende plast bliver sorteret på avancerede sorteringsanlæg efter plasttype. Plast fra husholdninger bliver til nye plastprodukter og kan indgå i en række forskellige produkttyper.

Den blandende plast bliver sorteret på avancerede sorteringsanlæg efter plasttype. Plast fra husholdninger bliver til nye plastprodukter og kan indgå i en række forskellige produkttyper.
Kilde: Miljøstyrelsen