Asbestplader

Tagplader af eternit med og uden asbest, sålbænke af skifer

Genrefoto: Asbestplader

Materialer med asbest kan ikke afleveres på genbrugspladsen.

Asbeststøv er sundhedsskadeligt. Derfor skal asbest håndteres på en måde, der ikke giver anledning til støv.

Find din kommunes ordning til afhentning af asbest på kommunens hjemmeside

Asbest nedgraves i specifikke celler, der kun indeholder asbest, så det kan graves frem, når der findes en måde at genanvende asbest.