Asbestplader

Tagplader af eternit med og uden asbest, sålbænke af skifer

Genrefoto: Asbestplader

Asbeststøv er sundhedsskadeligt. Derfor skal asbest håndteres på en måde, der ikke giver anledning til støv.

Find din kommunes ordning til afhentning af asbest på kommunens hjemmeside

Asbest deponeres i specifikke celler, der kun indeholder asbest, sådan det kan graves det frem, når der findes en måde at genanvende asbest.