Madaffald bliver til gødning og energi

Dit madaffald indeholder både energi og vigtige næringsstoffer. Derfor er det vigtigt, at det bliver recirkuleret.

Madaffald bliver kørt til et biogasanlæg, hvor det reelt bliver genanvendt som biogas (el og varme), kompost og flydende gødning til landmænd.

Madaffald bliver kørt til et biogasanlæg, hvor det reelt bliver genanvendt som biogas (el og varme), kompost og flydende gødning til landmænd.
Kilde: Miljøstyrelsen